دانشــمندان دنیــای فنــاوری به تازگی اعـلـام کرده اند که نوعی میکروفن از جنس گرافین ســاخته اند کــه هزاران برابر از میکروفنهای ساده حساس تر است و می تواند صداهای فراتر از محدوده شنوایی انسان را ضبط کند. این میکروفن در تشخیص امواج صوتی با فرکانسهای قوی و ضعیف فوق العاده عمل میکند. براساس تحقیقات دانشمندان، گرافین جزو مواد باکیفیتی است که در دنیای فناوری و با هزینه ای بسیار اندک کاربرد فراوانی دارد.

منبع: www.sciencealert.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *